Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage en helpt bij de organisatie van activiteiten en feesten.

Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage en helpt bij de organisatie van activiteiten en feesten.

Ouderraad

De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage en helpt bij de organisatie van activiteiten en feesten.
Ouders/verzorgers assisteren soms bij het begeleiden van individuele of kleine groepjes leerlingen.
 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders/verzorgers in de medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
De ouderbijdrage voor het  schooljaar 2023-2024 is door de medezeggenschapsraad vastgesteld en als volgt opgebouwd:

€ 22,00 (vrijwillige bijdrage per leerling)
Daarvan bekostigt de ouderraad o.a.
  • afscheid groep 8
  • Sinterklaas
  • Kerstfeest
  • een aantal sportactiviteiten
Voor het schoolreisje wordt een extra bijdrage van € 25,- gevraagd. 
 

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'