Invulling onderwijstijd

Invulling onderwijstijd

Wat is onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Peuters

Op de onze peutergroep bieden wij een VVE programma met verschillende mogelijkheden, toegespitst op behoefte en leeftijd. De kinderen oefenen spelenderwijs hun sociale vaardigheden, woordenschat, tellen en ruimtelijk inzicht.
 

Invulling onderwijstijd groep 1 en 2

Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarvan de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uitdrukken. Er wordt steeds meer gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod.
De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.


Invulling onderwijstijd groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt gewerkt vanuit onderwijsmethodes. In de ochtend worden de vakken taal/lezen en rekenen aangeboden. In de middag is er meer tijd voor vakken als burgerschap, wereldoriëntatie, natuur en techniek en de creatieve vakken (muziek, dans, handvaardigheid, tekenen en drama). Er wordt vanaf groep 5 in de middag steeds meer vanuit samenhangende thema's gewerkt.
Er wordt tweemaal per week bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht in sporthal De Grote Beer. 
 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.