Veiligheid

Ons Kindcentrum kiest voor 4 kernprincipes die de veiligheid van onze leerlingen waarborgt.

Veiligheid

Ons Kindcentrum kiest voor 4 kernprincipes die de veiligheid van onze leerlingen waarborgt.

Hoge verwachtingen van gedrag en leren

Onze leerlingen hebben een omgeving nodig waarin zij zich welkom en gerespecteerd voelen, waar hoge verwachtingen van gedrag en leren centraal staat. Van alle leerlingen wordt hetzelfde gedrag en houding verwacht. Door het invoeren van strakke en duidelijke gedragsverwachtingen hebben we gemerkt dat er veel rust en is ontstaan en een veilige omgeving.

De basis voor leren is daardoor gelegd!
 

Kernprincipes van ons Kindcentrum

  • Kennis is de toekomst
  • Discipline is vrijheid
  • Hoge verwachtingen van gedrag en leren van alle leerlingen
  • Oefenen is de sleutel tot vaardigheid


Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via SCOL.
In alle groepen nemen wij tweemaal per jaar de SCOL-vragenlijst af. Met dit instrument brengen wij systematisch de sociale competentie van onze leerlingen in kaart. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen tweemaal per jaar de leerlingSCOL in. De uitkomsten van alle SCOL-overzichten geven ons een totaalbeeld van de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen, in de feitelijke aantasting van de sociale veiligheid en het welbevinden van de leerlingen.
 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

In onze school is mevr. Bleeker de anti-pestcoördinator.
i.bleeker@talenthoorn.nl 

In onze school is mevr. Boon vertrouwenspersoon.
a.boon@talenthoorn.nl
 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.