Veiligheid

Ons Kindcentrum kiest voor 4 kernprincipes die de veiligheid van onze leerlingen waarborgt.

Veiligheid

Ons Kindcentrum kiest voor 4 kernprincipes die de veiligheid van onze leerlingen waarborgt.

Hoge verwachtingen van gedrag en leren

Onze leerlingen hebben een omgeving nodig waarin zij zich welkom en gerespecteerd voelen, waar hoge verwachtingen van gedrag en leren centraal staat. Van alle leerlingen wordt hetzelfde gedrag en houding verwacht. De strakke en duidelijke gedragsverwachtingen zijn duidelijk en voor iedereen hetzelfde. De routines zijn voorspelbaar, waardoor er meer ruimte is om te leren.


Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via SCOL.
In alle groepen nemen wij tweemaal per jaar de SCOL-vragenlijst af. Met dit instrument brengen wij systematisch de sociale competentie van onze leerlingen in kaart. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen tweemaal per jaar de leerlingSCOL in. De uitkomsten van alle SCOL-overzichten geven ons een totaalbeeld van de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen, in de feitelijke aantasting van de sociale veiligheid en het welbevinden van de leerlingen.
 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

In onze school is mevr. Bleeker de anti-pestcoördinator.
i.bleeker@talenthoorn.nl 

In onze school is mevr. Boon vertrouwenspersoon.
a.boon@talenthoorn.nl

Beleidsplan sociale veiligheid
Hier vindt u ons beleidsplan voor sociale veiligheid:
Beleidsplan Sociale Veiligheid Universum 23_24.pdf

Beleidsplan Toelating, Time out, schorsing en verwijdering
04. Beleid Toelating, time-out, schorsing en verwijdering Talent, inclusief modelbrief - versie januari 2024 .pdf

 

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'