Schooltijden/Vakanties en vrije dagen

Kindcentrum Universum werkt volgens met een continurooster volgens het 'Vijf Gelijke Dagen Model'.

Schooltijden/Vakanties en vrije dagen

Kindcentrum Universum werkt volgens met een continurooster volgens het 'Vijf Gelijke Dagen Model'.

Schooltijden

Hieronder vindt u de lestijden van ons Kindcentrum.
Wij werken met een continurooster. Er is gekozen voor het 'Vijf Gelijke Dagen Model'.
Wij vragen ouders/verzorgers vriendelijk ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is. De lessen kunnen zo op tijd beginnen.

De deuren van de school gaan voor aanvang van de ochtendlessen om 08:20 uur open.
 
 Maandag    08:30 - 14:15 uur  
 Dinsdag   08:30 - 14:15 uur
 Woensdag   08:30 - 14:15 uur
 Donderdag   08:30 - 14:15 uur
 Vrijdag   08:30 - 14:15 uur


Overzicht vakanties schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2022
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m  05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
 Goede Vrijdag 29-03-2024    
Tweede Paasdag 01-04-2024    
Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Tweede Pinksterdag 20-05-2024    
Zomervakantie 22-07-2024 t/m 30-08-2024

Vrije dagen voor de leerlingen

Studiedag team                maandag       30-10-2023   vanaf 12.15 uur (groep 1 t/m 8)
Studiedag team                woensdag      15-11-2023
Studiedag team                maandag        08-01-2024  (groep 1 t/m 8)
Studiedag team                vrijdag             16-02-2024  (groep 1 t/m 8)
Studiedag team                woensdag      13-03-2024   vanaf 12.15 uur
Studiedag team                dinsdag           09-04-2024
Studiedag team                woensdag      10-04-2024
Studiedag team                woensdag       24-04-2024  (groep 1 t/m 8)
Studiedag team                donderdag      30-05-2024  vanaf 12.15 (groep 1 t/m 8)
Studiedag SCIO                 woensdag       12-06-2024
Studiedag team                dinsdag            25-06-2024 (groep 1 t/m 8)
Studiedag team                donderdag      18-07-2024 
Calamiteitendag               vrijdag             19-07-2024

Opvang

Er is geen voorschoolse opvang.
Tussenschoolse opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met de leerkrachten in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
In de middag worden er verschillende naschoolse activiteiten aangeboden tussen 14.15 en 16.00. Voor meer informatie verwijzen wij naar de leerkracht van uw kind.
 

Verlof aanvragen buiten de schoolvakanties

In sommige gevallen kan uw kind een (tijdelijke) vrijstelling van school krijgen. De wet kent hiervoor een paar mogelijkheden. Verlof aanvragen voor uw kind(eren) doet u altijd via het invullen en indienen van het formulier 'aanvraag verlof'. Het ingevulde formulier moet u zo mogelijk acht weken van te voren indienen bij de directeur van de school. Het formulier kunt u ophalen en weer inleveren bij de directeur van de school. Ook staat het formulier op Ouderportaal. De verlofaanvragen worden door de directeur beoordeeld. Verlofaanvragen voor meer dan 10 dagen worden ter beoordeling voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Zij bepaalt of er toestemming verleend wordt.

Formulier verlof aanvraag.docx
 

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'