Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteitszorg

Kindcentrum Universum werkt cyclisch aan de verbetering van de onderwijskwaliteit.
Dit doen wij aan de hand van een gesprekkencyclus en de inzet van Werken Met Kwaliteit (WMK).
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
 

Kwaliteit basisonderwijs

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof. Wij investeren in de kwaliteit van het team. Leraren en schoolleider houden hun kennis op peil. Er wordt geld en tijd vrijgemaakt voor scholing en professionalisering. Ook investeren wij in moderne methodes en methodieken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

Bewaken kwaliteit onderwijs

Om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen en te bewaken, werken wij met WMK  (Werken met Kwaliteitskaarten). Het WMK kent een aantal vragenlijsten, deze worden door leerkrachten, directie, intern begeleiders of ouders ingevuld.
 

Leeropbrengsten

Sociale opbrengsten

Om de sociale opbrengsten (welbevinden) in kaart te brengen, werken wij met SCOL. 
SCOL biedt vragenlijsten aan op sociaal emotioneel gebied. Deze worden tot en met groep 8 door de leerkrachten ingevuld en vanaf groep 6 ook door de leerlingen zelf.
Hierdoor ontstaat een goed beeld van een groep.
Samen met de kwaliteitscoördinator wordt een beleid en aanpak voor een groep opgesteld.
 

 

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'